Copyright

Niets mag van deze pagina gekopieerd worden zonder toestemming van de D7.
Design, domeinnaam en technisch gedeelte van de site zijn eigendom van Sander ().
Foto Spirituals (bomen) is eigendom van Toine ().
Teksten (verhalen, gedichten, dromen, e.d.) blijven eigendom van de desbetreffende auteur. Toestemming voor plaatsen moet daarom altijd aan de desbetreffende auteur gevraagd worden. Deze communicatie kan ook via ons verlopen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Sander ().